Ny forskningsrapport fra Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ny forskningsrapport fra Skolelederforbundet

Her kan du lese Skolelederforbundets forskningsrapport "Hvordan øke utviklingsstøtte til rektorene?"

Skolelederforbundets «Rektorundersøkelse 2018» er designet med basis i eksisterende norsk og internasjonal forskning for å gi innsikt i hvordan skoleeiere i kommunal og fylkeskommunal sektor kan forsterke sin utviklingsstøtte til rektorene og derigjennom bidra som profesjonelle skoleutviklere.  Prosjektet var ledet av Jan Merok Paulsen (OsloMet) og Kjell B. Hjertø (Høyskolen i Innlandet) 

Her kan du lese rapporten i sin helhet.