Ny OECD rapport – anbefalinger for innføring av ny kompetansemodell
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ny OECD rapport – anbefalinger for innføring av ny kompetansemodell

Mandag 20. mai kom OECDs rapport som ser på det norske utdanningssystemet og grunnlaget for den nye kompetansemodellen.

OECD trekker frem viktige elementer i sin analyse av den nye kompetansemodellen.  Modellen har som intensjon å bidra til god skoleutvikling på den enkelte skole. Rapporten peker på at i dagens situasjon så fører uklar rolleforståelse og uklare forventninger hos forskjellige aktørene til utfordringer. 

Et viktig element som det legges mye vekt på er betydningen av at skole- og kompetanseutviklingstiltakene har sitt utgangspunkt på skolenivå, og at skoleledere og lærerne derfor har en sentral rolle. 

-Skolelederne vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av det profesjonelle læringsfellesskapet. En tydeliggjøring og økt anerkjennelse av skolelederrollen er derfor en forutsetning for en god utvikling av hver enkelt skole, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Mer informasjon om rapporten finner du her.


Publisert 20.05.2019