Nordea kjøper Gjensidige Bank
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Nordea kjøper Gjensidige Bank. 
En sentral del av avtalen er at vi skal samarbeide om bank- og forsikringstjenester til våre partnerkunder, og vi vil nå kunne tilby – gjennom vårt tette distribusjonssamarbeid en bankleverandør som satser sterkt i partnermarkedet, og som er en fullsortiments bank. 
 
Vi er overbevist om den strategiske betydningen av å tilby både forsikring og bankprodukter til våre kunder i Norge. Vår partnerskapsavtale med Nordea vil sørge for at Gjensidige kan tilby et bredt spekter av bankprodukter til både privat- og næringslivskunder. Avtalen vil også skape muligheter for å utvide vårt kunde tilfang gjennom en av de ledende bankene i Norden, som har digitalisering og innovasjon høyt på agendaen. 
 
Salget av Gjensidige Bank kombinert med distribusjonsavtalen vil gjøre det mulig for konsernet å konsentrere satsingen om kjernevirksomheten. Salgssummen vil skape rikelig finansiell kapasitet for følge opp verdiskapende vekstmuligheter.
 
Avtaler Gjensidige Bank har med YS vil bli videreført i den nye banken, og medlemmer som er kunde av Gjensidige Bank ved overtakelsestidspunktet vil bli overført til Nordea.