Nekrolog: Bjørn Jæger Eriksen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nekrolog: Bjørn Jæger Eriksen

Bjørn Jæger Eriksen, født 28. februar 1951, døde natt til 31.januar. Vi mottok det triste budskapet om at han forlot oss så alt for tidlig, med stor sorg.

Bjørn jobbet gjennom et aktivt yrkesliv som advokat og som foreleser, blant annet ved BI og Universitetet i Sør-Øst-Norge, og han var også fra 2010 ansatt i Skolelederforbundet. Han har skrevet viktige bøker for skolesektoren som Rektors styringsrett, Rektors stillingsvern og Elevkrenkelser.

Bjørn var faglig sett en enestående kapasitet på arbeidsrettslige spørsmål for skoleledere. Han var meget kunnskapsrik og svært inspirerende når han formidlet sin kunnskap. Hans faglige tyngde på det juridiske området innen skole og barnehage bidro til å gi ledere økt trygghet i sitt virke. Han holdt mange kurs for medlemmer og andre, og han hadde en egen evne til å kommunisere. Med sin beskjedne form, helst lavmælt, tomlene over beltespenna, noen kruseduller på flip over, ingen power point, men med tydelig disposisjon, krystallklare begrepsavklaringer, utdypende digresjoner om Peder Ås, presise konklusjoner, gjerne innledet med standardformuleringen «..på det viset av at..», framstod han alltid som en usedvanlig inspirerende foreleser. Bjørn var en nestor innen sitt fagfelt, hans store kunnskapsbase innga respekt og beundring. Han har gjennom sitt forfatterskap også sørget for å gi de som ikke hadde mulighet til å høre ham, tilgang til hans brede og dype kunnskap.

Bjørn har hatt uvurderlig betydning for mange av Skolelederforbundets medlemmer med sine faglige råd og bistand i ofte krevende saker. Han stilte alltid villig opp enten det gjaldt individuell støtte eller vurderinger av kompliserte fagspørsmål. Han har vært til god hjelp for enkeltmedlemmer i vanskelige personalsaker. Vi som forbund har mye å takke ham for. 

Bjørn var en person det var lett å like og komme i kontakt med, og han har betydd svært mye også for kollegaene i sekretariatet i Skolelederforbundet. Han styrket vår kollektive kompetanse på viktige spørsmål om medlemmenes arbeidsvilkår, som rettsregler ved omstillinger og nedbemanninger, om arbeidstid, den enkeltes arbeidsavtale mm. Vi minnes ham som en imøtekommende, kunnskapsrik og kjær mann, et varmt menneske med humor og en stor formidler innen sitt felt.

Bjørn Jæger Eriksen kommer til å bli savnet av mange i takknemlighet for alt han bidro med og sto for. Våre tanker går til familie og pårørende. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av Skolelederforbundet

Roar Vea

Stig Johannessen

Mette Sæthre