Nei til avskilting av erfarne lærere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Trekk forslaget om nye kompetansekrav!

Fire organisasjoner står samlet bak kravet om at Stortinget må trekke forslaget om nye kompetansekrav for erfarne lærere; Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon. Det var samlet inn over 37 000 underskrifter som støttet kravet. Disse ble overlevert medlemmer av Utdanningskomiteen.

I denne forbindelse uttaler Skolelederforbundets leder, Stig Johannessen:

– Det må være opp til skoleeiere og -ledere å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene lokalt. Jeg er langt ifra sikker på at en videreutdanning i noen utvalgte fag er nødvendig for å kvalifisere erfarne lærere, hvorav mange har en respektabel 4-årig allmennlærerutdanning fra før i tillegg til lang yrkeserfaring. Disse lærerne må, som følge av de nye tilbakevirkende kompetansekravene, ut i en videreutdanningsordning som medfører at skolen tappes for kvalifiserte lærere. Konsekvensen er at elevene mister verdifull kontinuitet og lærerkompetanse gjennom skoleløpet sitt. Her må en finne fram til mer praktiske modeller som både elever, lærere og samfunnet er tjent med – og som ivaretar disse lærernes verdighet og motivasjon, samtidig som nødvendig kompetanse tilføres.