Når rektor reiser på utveksling
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Når rektor reiser på utveksling

Hva kan en dansk og en norsk rektor lære av hverandre? De nordiske skolelederorganisasjonene står bak et jobbskyggingsprosjekt.

Av Tormod Smedstad (Denne artikkelen sto først på trykk i Skolelederen juni 2018) 

Representantene fra alle de nordiske landenes skolelederorganisasjoner besluttet i fjor å samarbeide om et jobbskyggingsprosjekt. Skolelederforbundets sekretariat, ved politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen, tok på seg ansvaret for å organisere prosjektet og samordne søknader fra interesserte medlemmer. Rektor Klaus da Cunha fra Campusskolen i Ringsted på Sjælland ble koplet til rektor Ola Schiager på Bjørnegård ungdoms-skole i Bærum. De skal skygge hverandre på sine respektive skoler.

De Cunha gjennomførte sitt besøk først. Da Cunha skygget rektor Ola Schiager i tre dager.

– Vi møttes først over en middag søndag kveld for å snakke om skole, verdisyn og ledelse. Her var det mye vi hadde felles synspunkter på! sier de to.

Personalmøte tirsdag morgen

Vi får være med på besøkets andre dag.  Den starter med personalmøte klokka 08:15. Vi skjønner med en gang at disse skolelederne er ganske samstemt … De starter nemlig det hele med en sang av Kim Larsen (Lille du); Klaus på gitar og sang og Ola på bass og sang. En flott start på dagen! Det viser seg at begge de rektorene er habile musikere.  

Personalet skal jobbe med deler av utviklingsplanen som er felles for Bærum-skolen. Temaene er egenvurdering, dybdelæring og livsmestring. Det drøftes i grupper, og innspillene sendes til rektor som bearbeider og legger fram på neste personalmøte.

Skole med early-bear-tilbud!

På Bjørnegård skole har de personalmøter fra 08:15 til 09:45 tirsdager og torsdager. I dette tidsrommet får elevene forskjellige tilbud, såkalte Early Bear-tilbud. Det kan være langrenn eller fotball i samarbeid med den lokale idrettsklubben Jardar. Det kan være båtførerprøven eller trafikalt grunnkurs i samarbeid med andre aktører, eller det kan være diverse fagkurs.

Verdt å nevne er det at skolen i denne tida også tilbyr 1T-kurs – forsering av matematikk på videregående skole-nivå i – i samarbeid med Sandvika videregående skole. Det er hele 20 elever som deltar på dette!

Pedagogisk ledelse

På spørsmål om hva han har lagt merke til så langt i besøket, peker da Cunha på at det ser ut til at kollegaen har mer rom for å drive pedagogisk ledelse. Han sier at mesteparten av hans egen arbeidstid går med til administrasjon og møter, blant annet i forhold til utfordrende elever. – Arbeidstida er lang, lengre enn her! Det er mange forpliktelser til å møte med frivillige organisasjoner, foreninger og foreldremøter på alle trinn.

Han føler også at det er tettere politisk oppfølging og kontroll med skolene i Danmark. Ut ifra det han hadde observert mente han også at anseelse og respekt for lærerne var bedre i Norge enn i Danmark. Da Cunha kunne rett og slett tenke seg å være rektor på en slik skole som Bjørnegård!

Schiager har vært rektor på Bjørnegård i 11 år. Han legger stor vekt på å være tilstede for elevene og er mye ute «der det skjer». – Jeg legger stor vekt på struktur og orden. Stort hjerte og stram regi. Det skal se ordentlig ut, det har en psykologisk effekt. Så må vi bygge fellesskap på skolen gjennom felles opplevelser og samvær.

Klaus da Cunha er relativt ny som leder på sin skole. Han har også en ny ledergruppe. Han er inspirert av det Schiager sier om felles skole og felles opplevelser; det har over tid utviklet seg subkulturer og «en lille skole» i den store på hans ungdomsskole.

Dette er de også veldig enige om: – En anerkjennende pedagogikk, og det å se potensialet i den enkelte elev, er vesentlig for å drive en god og elevsentrert skole.

Elevkantina

Da rektor Klaus ble spurt på nevnte personalmøte om det var noe han ville trekke fram fra sine observasjoner første dag, var det elevkantina han nevnte først. Han var rett og slett fristet til å ta med seg noen elever fra egen skole for å se på hvordan denne ble drevet.

En lærer har ansvaret for kantina. Den er bare åpen i lunsjen. De holder lave priser, men den går med overskudd. For overskuddet har de for eksempel kjøpt bordtennisbord og biljardbord, og klassene får et reisetilskudd. Det er satt opp en turnus hvor elevene jobber og rydder i kantina. Ostesmørbrød er fast kost; det selges rundt 100 toast hver dag. Så varierer de med en varmrett ved siden av. Den dagen vi var der stod fiskekaker, grønnsaker og potetmos på menyen. Velsmakende! Ansvarlig lærer forteller at de kjøper inn mat engros. Elevene kan selvfølgelig ha med egen matpakke.

– Alle elevene må spise i kantina. Jeg spiser med elevene her hver dag. Det har med fellesopplevelsen å gjøre, sier Schiager.  

Omdømmebygging og nettverk

– Vi er opptatt av gode resultater, men det står ikke i motsetning til å se på kultur og kunstfag som viktige elementer i skolen. Det er ikke enten – eller; vi må tenke helhetlig, sier Schiager. Han er også opptatt av hvordan skolen bygger sitt omdømme. Han har bedt profesjonelle folk observere seg på foreldremøter for å få tilbakemelding på hvordan skolen blir presentert.  God omtale i lokalmiljø – og mange lærere som søkere – løfter skolen.

– Skoler må dra nytte av hverandre og samarbeide, spiller da Cunha inn. Det er viktig at skolene måles på «alle de gode historiene» og ikke bare det politikerne ser. Schiager er ikke så bekymret for politisk press. Når det gjelder nettverk er de enige; det er også viktig for ungdomsskolene i Bærum. Skolelederne utveksler mye seg imellom. Det ligger selvfølgelig et konkurranseelement i det å ha gode resultater, men det skal også ligge en invitasjon til å spørre: Hva gjør du? Kan vi lære av dere?

Nytten av skygging

– I en travel hverdag gir det et rom for refleksjon og observasjon og være med på en slik jobbskygging. Vi får mulighet til å utveksle hvordan vi ser på ledelse og skole. Vi er begge utviklingsorienterte så dette har så langt gitt meg ny inspirasjon, sier da Cunha.

Vi lurer på hva han har lyst til å vise Schiager når han kommer på besøk? – Jeg tror Ola kan lære noe av måten vi organiserer ekstraressurser på – og teamet lærerne kan henvende seg til når de har utfordringer. Vi har også noe vi kaller for understøttende undervisning, 5 timer per uke. Dette skal støtte alle skolens fag ved at man lærer på andre måter. Gjennom mer kreative fag kan vi støtte den faglige og personlige utvikling, sier den danske rektor.

De to ser ikke bort fra at de kan bruke bekjentskapet til utveksling av elever og lærere. Begge er veldig engasjerte i forhold til temaer rundt skole – så her går debatten friskt! Dette er nyttig bruk av tid. Mye er de enig i, noe har de litt forskjellig tilnærming til.

Lidenskapen til musikk har de som sagt felles – og stor er overraskelsen – når Schiager røper at hans favoritt-band er det amerikanske R&B-bandet Tower of Power. Her var de helt på linje; dette var da Cunhas favoritt også!