NM i lunsj
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

NM i lunsj

Konkurransen går ut på at elevene lager et sunt lunsjkonsept som kan spises i skolehverdagen. Elevene skal lage mat, meny og konsept helt på egen hånd.

Konkurransen gjelder for hele ungdomstrinnet i Norge. Det er imidlertid et krav at minimum to av deltagerne per lag har fylt 13 år.

Elevene skal eie prosjektet og prosessen fram til løsningen er viktig å dokumentere i en rapport. På nettsiden www.nmilunsj.no vil det være mulig å chatte med en sparringspartner for spørsmål og avklaringer underveis i hele konkurranseperioden. 

Konkurransen åpner for påmelding og starter 1. februar, og registrering av lag er mulig frem til fredag 9. mars kl 16:00.

Se mer i dette informasjonsskrivet.