Møte på Stortinget med Guri Melby
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Møte på Stortinget med Guri Melby

I dag, tirsdag 02.04, var Skolelederforbundet i møte med Guri Melby som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Venstre.

Hovedtemaet for møtet var: Hva skaper en god skole?

Skolelederforbundet løftet frem disse sakene som avgjørende for utviklingen av dagens skole:

  • Det må gis utviklingsmuligheter og handlingsrom til ledere i skolen. Dette er et effektivt virkemiddel for å skape et løft i skolen.
  • Rekruttering til rektorutdanningen. Det må legges ytterligere til rette for at skoleledere skal kunne ta videreutdanning. Det å gi tilsvarende frikjøps- og stipendordningene til skoleledere som det lærere har i dag vil være et slikt tiltak.
  • Utvikling av eksamensordningen, slik at den er i takt med dagens samfunn og skole. Fagfornyelsen representerer en naturlig anledning til å fornye eksamensordningen.
  • Lønn må reflektere ansvaret og arbeidsoppgavene til skolelederne.

 

-Vi takker Guri for et konstruktivt møte der vi fikk løftet frem noen av de viktigste utfordringene i dagens skole, uttaler Stig Johannessen.

Skolelederforbundet ble representert ved Stig Johannessen (forbundsleder), Trygve Beyer-Olsen (politisk rådgiver) og Jakob Retvedt Bakkerud (politisk kommunikasjonsrådgiver).