Møte med kunnskapsministeren 14. mai
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Møte med kunnskapsministeren 14. mai

Tirsdag 14. mai møtte Skolelederforbundet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore sanner.

Vi diskuterte norsk skole og utdanning generelt samtidig som vi understreket viktigheten av god ledelse, for å skape gode lærings- og utviklingsarenaer.

-Behovet for god ledelse kommer tydelig til syne i reformprosesser, som den norske skole står ovenfor i dag med fagfornyelsen, sa Stig Johannessen i møtet med Sanner.

Vi orienterte også kunnskapsministeren om våre pågående undersøkelser:

  • Skoleeierrollen – en vitenskapelig undersøkelse av relasjonen mellom skoleeier og skolens ledelse. Resultatene av denne undersøkelsen vil presenteres på Arendalsuka i august.
  • Rekruttering til skolen – en pågående vitenskapelig undersøkelse som ser på rekruttering til skolesektoren. Er det rekrutteringsutfordringer i dagen skole?

 

Vi takker for et konstruktivt og hyggelig møte.

Skolelederforbundet var tilstede med Stig Johannessen (forbundsleder), Trygve Beyer-Olsen (Politisk rådgiver) og Jakob Retvedt Bakkerud (Politisk kommunikasjonsrådgiver).