Mellomoppgjøret i staten
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Mellomoppgjøret i staten

Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 %, dette fordelte seg slik:

 

Generelt tillegg pr 1.mai

- et flatt tillegg på 0,90 % fra lønnstrinn 19 -101 og

- et flatt tillegg på kr 1.500 fra lønnstrinn 19 – 101, i tillegg

- et flatt kronetillegg på kr 4.000 fra lønnstrinn 19 – 50 og

- et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på 3.800 kr, som blir til 3.600 kr i lønnstrinn 52, 3.400 kr i lønnstrinn 53…osv..ned til lønnstrinn 70

 En slik innretning ivaretar og forsterker likelønn for YS Stats medlemmer.

 Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1.juli.

 I tillegg kommer et overheng fra 2020 på 0,6 % samt en anslått glidning for 2021 på 0,3 %