Meld deg inn og få velkomstkurs i behandling av elevsaker
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Meld deg inn og få velkomstkurs i behandling av elevsaker

Alle som melder seg inn hos oss før 4.desember får tilbud om et velkomstkurs i behandling av elevsaker. 

Kurset holdes 7. desember på Park Inn Hotell på Gardermoen fra kl. 12.00 - 16.00. Kursholder er forhandlingsleder/jurist Hilde Driscoll fra sekretariatet i Skolelederforbundet. Hun er jurist og har tidligere arbeidet i Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten i Oslo kommune og i Utdanningsdirektoratet.

Korrekt saksbehandling er avgjørende

Skoleledere kommer borti en rekke saker der juridisk korrekt saksbehandling er viktig. Opplæringsloven gir elever rettigheter til spesialundervisning, skyss, tegnspråk m.m. og alle elever har rett til et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø (9a).

I disse sakene skal det som hovedregel fattes enkeltvedtak og forvaltningslovens regler må følges. Skoleledere må også ha kunnskap om taushetsplikt og opplysningsplikt og om hvem som kan samtykke på vegne av barnet dersom foreldre ikke bor sammen.

Blant temaene som gjennomgås er:

  • Hvordan behandle elevsaker?
  • Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
  • Saker der det skal fattes enkeltvedtak
  • Barns rett til å bli hørt
  • Taushetsplikt og meldeplikt

 

 Meld deg inn her og få tilbud om kurset