Lite om skoleledelse!
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lite om skoleledelse!

Forbundsleder Stig Johannessen savner fokus på lederne i oppvekstsektoren i den nye regjeringserklæringen.

– Det er mange gode tiltak som er listet opp. Det innebærer, om tiden tillater det (2,5år), at mye av dette blir implementert. Hvilket ansvar, og hvilken rolle, lederne har i dette bildet blir ikke nevnt. Det er beklagelig at skoleleder kun er nevnt en gang – og det er under satsing på lærere! sier  Stig Johannessen.

 - Vi trenger virkelig et økt fokus på lederne i vår sektor, tilføyer han.

 Her er lenke til delen om Kunnskap og integrering i den nye regjeringserklæringen.