Lederens ansvar må gjenspeiles i lønnen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lederens ansvar må gjenspeiles i lønnen

 -Skolelederforbundet er skuffet over lønnsutviklingen til ledere i utdanningssektoren. I dag har lønnsnivået mellom ledere og de ansatte i skolen blitt jevnet ut, i enkelte tilfeller tjener de ansatte til og med mer enn sine ledere. Dette mener vi at er en meget uheldig utvikling som undergraver verdien av gode ledere. 

Skolelederforbundet er tydelig på at ledelse er en viktig ressurs for å skape en best mulig skole. For å nå de nasjonale ambisjonene og de politiske målsetningene så vil god og dyktig ledelse være en avgjørende faktor, mener forbundet.

 -Dette handler ikke om mangel på anerkjennelse av lærernes rolle, men skolen kan bli enda bedre hvis god ledelse blir fremmet i større grad enn i dag. Gode ledere vil gjøre lærerne bedre, og dermed også skolen bedre, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Skolelederforbundet mener at prinsippet om relasjonslønn, det vil si at de som leder tjener mer enn de som blir ledet, også burde gjelde for utdanningssektoren. Dette er en anerkjennelse av den jobben og det ansvaret som en lederstilling medfører, samtidig som det vil bidra til bedre rekruttering og økt konkurranse.

Sliter med rekrutteringen

- I dag er det flere skoler som sliter med å rekruttere til rektorstillinger, dette illustrerer behovet for økt anerkjennelse av ansvaret som stillingen medfører, sier forbundsleder Johannessen.

Forbundslederen peker på følgende prioriteringer ved årets lønnsoppgjør:

  • reell lønnsvekst for våre medlemmer
  • ledere skal tjene mer enn de de er satt til å lede


NB: Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte lykke til med dette årets forhandlinger. Samtidig oppfordrer vi de som er nysgjerrige på forhandlerrollen til å vurdere å melde seg på kurs, og å etter hvert ta på seg rollen som forhandler. Organisasjonen er i vekst, med stadig flere medlemmer i flere og flere kommuner. Forhandlerrollen er et viktig tillitsverv og vi oppfordrer medlemmer til å vurdere om de ønsker å bidra gjennom et slikt verv.