Ledere skal kompenseres for korona-merarbeid
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ledere skal kompenseres for korona-merarbeid

Noen arbeidsgivere hevder at merarbeidet pandemien medfører ligger innenfor inngåtte lederavtaler. Dette er ikke riktig. Vi er i en spesiell situasjon som verken arbeidsmiljøloven eller ordinære avtaler har tatt høyde for.

En medlemsundersøkelse i april viste at over 80 prosent av våre lederne jobbet mer enn vanlig. Over halvparten jobbet mellom 6 og 15 timer ekstra og 7 prosent jobbet mer enn 16 timer ekstra i uka.

Mange typer kompensasjon er aktuelt

Vi spurte også om arbeidsgiver hadde gitt et signal om kompensasjon for eventuelt koronarelatert merarbeid. 98,2 prosent svarte nei.

Disse problemstillingene tok vi opp med KS i april i 2020 og i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i høst. Vi har også oppfordret enkelttillitsvalgte til å ta opp problemstillingen og be om møte med arbeidsgiver. Det kan være ulike lokale krav på medlemmenes vegne som er aktuelle:

  • Økonomisk kompensasjon
  • Muligheter for ekstra fritid
  • Økt ressurs til skoleledelse (jamfør SFS 2213 punkt 8)
  • Annen kompensasjon.

 

Vår tillitsvalgt i Fredrikstad kommune, Runa Hammeren har hatt tette dialogmøter med kommuneledelsen siden pandemien brøt ut.

 - Pålegges løsninger som ikke er drøftet

Hammeren roser arbeidsgiver for involvering av tillitsvalgte, og har opplevd at kommuneledelsen på ulike nivå justerer tiltak og løfter saker slik at støtten rundt lederne tilpasses de ulike situasjonene som oppstår.

- Samtidig pålegges vi løsninger som ikke på forhånd er drøftet, og dette oppleves til dels belastende, sier Hammeren.

- Beredskapsavtale avvist

Skolelederforbundet Fredrikstad sluttet allerede i mars 2020 seg til en avtale om merarbeid og beredskap for arbeidstakere som er unntatt AMLs bestemmelser.

- Denne favnet i første omgang kommuneoverlegene. Vi krevde tidlig at våre ledere også måtte omfattes av samme avtale. Dette ble avvist med henvisning til at vi hadde kapasitet innenfor de gjeldende bestemmelsene for vår arbeidstid.

I tillegg til dette fremmet Hammeren også et krav om kompensasjon for merarbeid.

- Skap dere litt fri

- Vi fikk kravet om beredskapsavtale tilbake i fanget med beskjed om å organisere oss selv og våre virksomheter på en slik måte at vi klarte å skape oss litt fri. Kravet om merarbeid skal opp i kommunal ledergruppe først i uke 8. Det er antydet et slags positivt svar her, men vi er avventende. Dette har vært tatt opp gang på gang på ulike måter i ulike fora av både oss og andre fagforeninger. Vi har vel tenkt at dette spørsmålet er blitt ignorert, konkluderer Hammeren.