Ledere skal ha vesentlig høyere lønn
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ledere skal ha vesentlig høyere lønn

Kjernen i Skolelederforbundets lønnspolitikk er klar. Alle ledere i oppvekst- og opplæringssektoren skal ha vesentlig høyere lønn enn de man er satt til å lede.

I dag skal YS sitt inntektspolitiske dokument skal vedtas. Dette dokumentet danner grunnlag for hovedsammenslutningens krav inn mot årets mellomoppgjør.

Skolelederforbundet har spilt inn våre krav og formuleringer i forbindelse med utarbeidelse av YS-dokumentet og i forbindelse med de sentrale forhandlingene. Vårt standpunkt er at en lederlønn skal gjenspeile det ansvaret og kompleksiteten som ligger til stillingen. Det er viktig for å rekruttere og beholde dyktige ledere.

Det er også en målsetning for Skolelederforbundet at skolelederne skal ha en konkurransedyktig lønn sammenlignet med andre ledere på tilsvarende nivå i stat, kommune og fylkeskommune. Vi jobber dessuten for at ledere i KS-området skal være plassert i kapittel 3slik at de kan ivaretas i lokale forhandlinger og dermed sikres lønnsutvikling.

Det inntektspolitiske dokumentet som ble vedtatt av YS hovedstyre den 2. mars i år, er grunnlaget for YS  krav inn i vårens mellomoppgjør. Dokumentet finner du her