Lønnsoppgjøret i kommunene: Krever betydelig reallønnsvekst og bedre vilkår for ledere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lønnsoppgjøret i kommunene: Krever betydelig reallønnsvekst og bedre vilkår for ledere

Betydelig reallønnsvekst og tydelig anerkjennelse av ledere. Det er blant kravene fra YS Kommune i lønnsoppgjøret i KS.

I dag starter lønnsforhandlingene for kommuneansatte. På vegne av sine medlemmer krever YS kommune:

• Betydelig reallønnsvekst i 2019 etter en periode uten reallønnsvekst
• Lønnsvekst for «unormerte» stillinger i kapittel 4 må også sikres. YS-K vil også understreke viktigheten av at ledere på alle nivåer skal tjene vesentlig mer enn dem de er satt til å lede

-Våre medlemmer har vært solidariske og vist moderasjon i flere lønnsoppgjør. Nå har vi konjunkturoppgang, sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Da må det være rom for å sikre våre medlemmer reell lønnsvekst, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune (YS-K).

Ledelse skal lønne seg
YS Kommune krever også at ledere skal tjene vesentlig mer enn dem de er satt til å lede. Ansvaret lederstillinger medfører må gjenspeiles i lønn og Skolelederforbundet er glade for at dette kommer tydelig frem i YS sine krav.

Frist 30. april kl. 24
Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene normalt kun om lønn, og ikke om andre bestemmelser i tariffavtalen. Forhandlingsfristen er 30. april kl. 24. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

YS sine krav
YS sine krav kan du lese i sin helhet her.