Karen Marie Løberg
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Når er det mest givende å være skoleleder, Karen Marie?


 

Det er uten tvil når elevene har prestert sitt beste, og jeg som rektor er så heldig å ønske dem lykke til videre i livet.

 

Jeg ble skoleleder fordi jeg hadde en rektor som så meg og ga meg tilbakemeldinger og utfordringer. Jeg trivdes godt som lærer, men så mulighetene som lå i skoleledelse.

I lederjobben har jeg en stor mulighet til å bidra til elevers utvikling gjennom skoleutvikling og samarbeid med elever, foresatte og i personalet og nærmiljøet.

Etter å ha vært mellomleder i skolen, var det naturlig å søke nye utfordringer. Nå er jeg rektor på en ungdomsskole. Siden vi har kun tre år sammen med elevene må det legges ned mye planleggings- og systemarbeid for å fylle disse årene med god læring.

Det beste med å være skoleleder er når vi får til ting i fellesskap. For meg er målet at vi i personalet har en felles forståelse av pedagogisk retning, hvorfor vi gjør som vi gjør, og at vi ser framgang og utvikling.

Jeg er spesielt opptatt av hverdagsøyeblikkene; de gode samtalene, elever som lykkes og medarbeidere som lykkes. Da er jeg stolt over arbeidsplassen min.

Da jeg startet i ny kommune, ble det viktig å tilhøre en organisasjon som jeg vet satser på skolelederne. Jeg valgte Skolelederforbundet, som har spisskompetanse på feltet og som jeg vet kan bistå meg som skoleleder på en god måte.

Å kunne være utendørs med ulike former for fysisk aktivitet året rundt, er min form for egentid. Det gir energi, og mulighet for å tømme hodet og tenke igjennom ting. Det er ofte her de lange tankene om skoleutvikling også kommer. 

Karen Marie Løberg

Rektor, Gystadmarka ungdomsskole, Ullensaker