Juridisk hjelp i arbeidsforholdet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Som medlem i Skolelederforbundet kan du få juridisk råd og hjelp i saker som gjelder ditt arbeidsforhold og dine rettigheter som arbeidstaker. Rådgivning kan du få på telefon, e-post eller i møter. Vi kan også hjelpe deg i møter du har med din arbeidsgiver der det har oppstått en konflikt, og eventuelt følge opp saken videre.
Vi hjelper deg og deg og svarer på spørsmål om blant annet følgende:
- Spørsmål i forbindelse med tilsetting
- Ansettelsesavtaler
- Lønn
- Arbeidstid
- Permisjonsrettigheter
- Endringer i arbeidsforholdet
- Nedbemanninger, omstillinger og virksomhetsoverdragelser
- Avslutning av arbeidsforhold
- Fratredelsesavtaler

Vi prøver å løse saken på så lavt nivå som mulig. Ta kontakt når du trenger det:
Sentralbord: 24 10 19 00
Marie Grønvik, juridisk rådgiver - mob. 944 02 788 - mg@skolelederforbundet.no 


Hilde Pettersen, forhandlingsleder/juridisk rådgiver – mob. 902 81 378 

hilde.pettersen@skolelederforbundet.no 

Les mer om våre retningslinjer for juridisk bistand her.