Jan Erik Buer er tilsatt som generalsekretær i Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Jan Erik Buer er tilsatt som generalsekretær i Skolelederforbundet

I februar starter Jan Erik Buer i sin nye jobb som forbundets generalsekretær. - Jeg ønsker å bidra til å løfte utfordringer og problemstillinger slik at forbundet kan utgjøre en forskjell som skaper enda bedre betingelser for alle våre skoleledere, sier Buer. 

- Hva er årsaken til at du søkte på jobben som generalsekretær?
- Denne stillingen interesserte meg av flere årsaker. For det første er stillingen nyopprettet, noe som gir et spennende handlingsrom i å utvikle rollen. Så er jeg opptatt av skolelederes hverdag som er mer komplisert og krevende enn noen gang. Her ønsker jeg å bidra til å løfte utfordringer og problemstillinger slik at vi kan utgjøre en forskjell som skaper enda bedre betingelser for alle våre skoleledere, sier Buer. 

- Hva var ditt inntrykk av Skolelederforbundet før du søkte jobben?
- Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av Skolelederforbundet. Jeg har jobbet tett med mange medlemmer over flere år som er gode representanter. Når jeg først skulle gjøre noe annet i mitt yrkesliv så var Skolelederforbundet et naturlig valg for min del, sier den nye generalsekretæren. 

Hvilke ambisjoner har du for jobben som generalsekretær og for forbundet i tiden fremover?
- Denne rollen er ny og må formes, det skal jeg bruke organisasjonen til å gjøre. Det er allerede mye bra ved Skolelederforbundet, det må vi bygge videre på. Skolelederforbundet er i vekst, så vi må jobbe hardt for å utvikle en robust organisasjon som håndterer veksten godt, poengterer Buer. 

- De må også være et mål å ta enda mer plass i den offentlige debatten på skoleledernes vegne. Her ønsker jeg å være en sterk bidragsyter for organisasjonens og medlemmenes beste, tilføyer han.