Internasjonal antimobbekonferanse
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Internasjonal antimobbekonferanse

Denne uken gikk World Anti-Bullying Forum av stabelen, Skolelederforbundet var godt representert og fikk nyttig faglig påfyll.  

Skolelederforbundet er en av partnerne i Partnerskap mot mobbing, (PMM.) PMM deltok med mange representanter på World Anti-Bullying Forum (WABF,) i Dublin 4. – 6. juni. Forumet hadde flere enn 600 delegater fra 45 forskjellige land. Skolelederforbundets delegater var Hilde Driscoll, Tormod Smestad og Trygve Beyer-Olsen.

WABF hadde i år nettmobbing som et tema, og mange foredrag og workshops omhandlet dette. Det var flere norske foredragsholdere på konferansen. Blant annet hørte vi professor Ingrid Lund snakke om metodikken med å organisere dialog-møter i barnehagene - hvor foreldrene involveres og ansvarliggjøres for å skape et godt miljø. Ingunn Eriksen og Selma Lyng fra OsloMet fortalte om sin forskning om «de blinde flekkene» - det som ikke fanges opp ved implementering av anti-mobbeprogrammer.

Det er spennende å se at synet på mobbing er i ferd med å endre seg. Vi mener å kunne se en dreining fra et individfokus mot et noe mer miljørettet fokus. Det kan synes som om det er en større grad av enighet om at det er viktig med mer innsats og mer forebyggende arbeid rettet inn mot det miljøet som tillater at mobbing og trakassering får lov til å blomstre. Vi kunne også konstatere at mobbing fortsatt er en sammensatt utfordring. Det kreves ennå mye forskning for å komme frem til enda bedre tiltak i arbeidet mot mobbing, selv om konferansen viste at veldig mye positivt skjer i store deler av verden.

Det var tre spennende og innholdsrike dager med ett vell av presentasjoner, foredrag og workshoper. Konferansen gir et nyttig bidrag til kampen mot mobbing.

 

Publiser 07.06.2019