Interessert i å bli skygget på jobb?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Interessert i jobbskygging?

Sammen med andre europeiske lederorganisasjoner fortsetter vi i 2019 med jobbskygging og utveksling av skoleledere. 

Ordningen består av at ledere fra flere europeiske land koples sammen parvis for å besøke hverandre i løpet av skoleåret. Fristen for å søke for 2019 er 30. november. 

En jobbskygging varer vanligvis fra 3 til 5 dager. Programmet for besøket er vanligvis utarbeidet på forhånd. I løpet av disse dagene skal deltakerne få en direkte forståelse for et annet lands utdanningssystem og hvilken posisjon ledelsesfaget har i utdanningssektoren.  

Her finner du all informasjon om prosjektet og søknadsskjema.

Ved spørsmål: Kontakt Trygve Beyer-Olsen i Skolelederforbundets sekretariat på tbo@skolelederforbundet.no