Informasjon om fagfornyelsen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Fagfornyelsen

 Dette er adressen til informasjon om fagfornyelsen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Det skal også publiseres "Skolepakke" med filmer og refleksjonspørsmål på disse sidene i høst.