Ikke overlat lederne til seg selv i smittevernaarbeidet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ikke overlat lederne til seg selv i smittevernaarbeidet

Smittevernveilederen for skole, SFO og videregående ble fremlagt 20. april. Nå må kommunene vise støttende skoleeierskap og prioritere klokt slik at krisepakken på 6 milliarder som er lovet fylkeskommuner og kommuner, kommer elevene våre til gode, sier forbundslederen. 

 

Publisert: 20.04.2020.

- Vi vet at dere ledere nå kommer til å gå på med krum hals. Samtidig er det ikke til å komme unna at det er store bekymringer knyttet til hvor utfordrende, omfattende og kompleks oppgaven dere nå står overfor faktisk er, sier forbundsleder Stig Johannessen.


- Kommunene må steppe inn

 

Johannessen fastslår at godt skoleeierskap fra kommunens hold blir avgjørende for at skolene og skoleledere skal lykkes med de oppgavene de nå står overfor. Oppfølging, støtte og tilstrekkelige ressurser fra kommunalt hold blir avgjørende for at skolen og skoleledere skal lykkes med den enorme oppgaven de nå står overfor.

- Kommunene må gi gode rammer for at skoler og barnehager skal kunne løse sine kjerneoppgaver. Det har vært etablert en rekke støtteordninger for ulike bransjer og samfunnsgrupper som følge av korona. Nå må ikke barnehager og skoler være den delen av samfunnet som skal løse oppgaven uten å få forsterkede ressurser, sier Johannessen.

Kommunalminister Nicolai Astrup trekker i forbindelse med den kommende krisepakken fram at mange kommuner opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og at det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte.

-Vi må ikke glemme at dette er problemstillinger som også i høy grad berører skole, sier Johannessen.


Renhold og skyss

 

- Et forsterket renhold i skolen vil kreve mye ressurser. Det er krevende nok å organisere opplæring på skolen og hjemme for de som fortsatt må ha det, om vi ikke også skal måtte administrere og ivareta renhold utover vanlig normale rutiner, sier han.

- Skolelederforbundet er svært opptatt av at de som legger rammene for skoleskyss gis de ressurser som trengs i denne ekstraordinære situasjonen, tilføyer Johannessen.