Hvordan er din relasjon til skoleeier?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hvordan er din relasjon til skoleeier?

 

Kjære rektor-medlem! Vi ruller nå ut en spørreundersøkelse blant våre rektorer hvor vi skal kartlegge samhandlingen mellom deg og skoleeier. - Det er viktig at du deltar, sier forbundsleder Stig Johannessen.  

Skolelederforbundets har en vedtatt politikk som pålegger organisasjonen å jobbe aktivt for å bedre arbeidsvilkårene for våre medlemmer. 

- Vi er opptatt av å kunne bygge vår politikk på gode beslutningsgrunnlag. Derfor ruller vi nå ut en større, vitenskapelig undersøkelse til våre rektormedlemmer som skal kartlegge relasjonen mellom skoleeier og rektor, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Merok Paulsen faglig rådgiver

Skolelederforbunder har engasjert førsteamanuensis Jan Merok Paulsen som til daglig arbeider ved Oslo-Met- Storbyuniversitetet som faglig rådgiver i denne medlemsundersøkelsen. Han har stått for utformingen av denne. Undersøkelsen kalles  Rektorundersøkelse 2018.  

Rektors opplevelse av lederfora er sentralt

Et  hovedtema i undersøkelsen er rektors opplevelse av de ulike lederfora hos skoleeier. For enkelhet skyld blir dette omtalt som skoleeiers ledergruppe. Et annet viktig tema er rektors opplevelse av skoleeiers kapasitet på viktige områder.  Et tredje tema i undersøkelsen er rektors opplevelse av lederstøtte og tillit i relasjonen til skoleeier. Fra norsk og internasjonal forskning vet vi at disse temaene har stor betydning for rektors ledelse og skolers utviklingskapasitet.

Vi håper du benytter muligheten til å bidra til å skape innsikt i dette viktige feltet ved å svare på undersøkelsen, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.