Hva skjedde i mellomoppgjøret?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hva skjedde i mellomoppgjøret?

Stat:

Som vi har informert om ble det brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går til megling. Bakgrunn for bruddet er først og fremst uenighet om oppfølging av pensjonsavtalen partene ble enige om i fjor.

KS området:

Natt til 1. mai ble YS kommunen enige med KS. For Skolelederforbundets medlemmer betyr oppgjøret at ledere i kap 4 får et tillegg på 3,0% av den enkeltes grunnlønn. Det blir ikke satt av midler til lokale forhandlinger for Kap 4 i 2019. Partene er også enige om å opprette en ny, sentral særavtale for tjenestepensjon.

Rammen for det samlede oppgjøret ble på 3,2%. 

For vår medlemmer i kap 3 og 5 blir det årlige forhandlinger som vanlig. 

Akademikerne og Unio gikk til brudd.

Oslo:

I Oslo ble det enighet om 2,62%, minimum 12.000.
Akademikerne gikk til brudd. 

 

Har du ytterligere spørsmål om oppgjøret, ta kontakt med Skolelederforbundets forhandlingsleder Hilde Pettersen Driscoll: hilde.driscoll@skolelederforbundet.no