Hva skal du gjøre for å kreve mer lønn i lønnsforhandlinger?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hva skal du gjøre for å kreve mer lønn i lønnsforhandlinger?

Nå er de sentrale forhandlingene i gang. Men hva skal du som medlem i Skolelederforbundet gjøre for å kreve mer lønn i lønnsforhandlinger? Hvordan fungerer egentlig lønnsforhandlingene?

Slik er gangen i lønnsforhandlingene:

Hvert år gjennomføres det sentrale lønnsforhandlinger i alle de tariffområdene der Skolelederforbundet har medlemmer, det vil si Staten, KS-området (kommunene/fylkeskommunene) og Oslo kommune. Annethvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør. I år er det hovedoppgjør og det forhandles om både lønn og teksten i tariffavtalene.

De sentrale forhandlingene gjennomføres om våren, men i år er vi i en unntakssituasjon pga. koronapandemien og forhandlingene er utsatt til i høst.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige, er det tid for lokale lønnsforhandlinger.

I Staten er det slik at det settes av midler i de sentrale forhandlingene dersom det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. I høst er det tvilsomt om det blir satt av midler.

I KS-området gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger hvert år for de som har sin lønnsdannelse i kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen (HTA). For de som har sin lønnsdannelse i kapittel 4 gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av en pott til det i de sentrale lønnsforhandlingene. Det er tvilsomt om det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i høst.

I Oslo kommune gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av midler til det i de sentrale forhandlingene. Det er tvilsomt om det settes av midler til lokale lønnsforhandlinger i høst.

I tillegg har vi en del medlemmer i privat sektor. Vi går ikke nærmere inn på forhandlingsordningene der.

Hva skal du gjøre dersom du vil fremme lønnskrav?

Lokale lønnsforhandlinger foregår i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet.

Dersom det blir satt av midler i oppgjøret i Stat vil Skolelederforbundet v/ forhandlingsleder sende en e-post til alle medlemmer med informasjon og oppfordring om å fremme krav.

I hvert fylke har Skolelederforbundet et fylkeslag som ledes av en fylkeslagsleder. Fylkeslagsleder har ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene i sitt fylke. Vi har en rekke forhandlere som forhandler lønn for medlemmer i Skolelederforbundet rundt omkring i kommunene/fylkeskommunene. Du vil få informasjon om lokale lønnsforhandlinger fra ditt fylkeslag. Dersom du ikke får informasjon så henvend deg til fylkeslagsleder/lokallagsleder. Informasjon om hvem dette er finner du på hjemmesidene våre.

I Oslo kommune har fylkeslagsleder ansvar for å informere medlemmer om lønnsforhandlingene dersom det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål om lokale lønnsforhandlinger så kontakt din fylkeslagsleder eller

Spesialrådgiver roar.vea@skolelederforbundet.no

Forhandlingsleder hilde.pettersen@skolelederforbundet.no