Hovedavtaleveileder
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har sammen utformet en veileder til hvordan de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan forstås.

Skolelederforbundet oppfordrer de lokale parter på alle nivå i kommunene/fylkeskommunene til aktivt å bruke denne veilederen i det lokale partssamarbeidet.

Veilederen inneholder praktiske råd. I tillegg blir omtales temaene definisjoner, samhandlingsformer, tillitsvalgtordningen, frikjøp, partssammensatt utvalg og permisjoner.

Veilederen kan lastes ned her.