Hovedavtalen i staten forlenges
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hovedavtalen i staten forlenges

YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne stat har blitt enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å forlenge hovedavtalen.

Partene er enige om at hovedavtalen videreføres (prolongeres) uten endringer frem til 31. desember neste år. Her er protokollen fra forhandlingene. 

Publisert: 06.11.19