Historisk: to fylkeslag slått sammen til ett
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

 

Ny leder for Skolelederforbundet Trøndelag ble Torje Munkeby. Munkeby er rektor på Åsen 1-10 skole i Levanger. Nestleder ble Karin Ingimundarsson Gravås som er avdelingsleder ved Sverresborg skole i Trondheim.

Styremedlemmene i det nye fylkeslaget er:

Tor Bitustøyl, avd.leder, Heimdal vg skole, for 1 år
Margrethe Hestad Kavli, rektor, Byafossen barneskole, for 1 år
Vegar Wold, avd.leder, Ole Vig vg skole, for 2 år
Bjørnar Fjellhaug, rektor, Hårstad skole, for 2 år
Robert Flataas, rektor, Huseby ungdomsskole, for 2 år
Gunnhild Grønnesby, insp, Steinkjer skole, for 2 år