Fylkeskommunene får økt frafalls-ansvar
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Fylkeskommunene får økt frafalls-ansvar

 

 

Regjeringen skjerper sin innsats mot frafall og gir fylkeskommunene et økt ansvar for å følge opp unge mellom 16 og 24 år. - Et 11. skoleår kan være en vei å gå, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

- Vi har lenge ment at vi må finne systemer som sikrer at elevene er modne nok og faglig forberedte når de skal begynne på videregående skole. Skolelederforbundet støtter regjeringen i at blant annet et 11. skoleår kan være en vei å gå, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Må ikke virke stigmatiserende 

Forbundslederen mener samtidig at det er viktig at en slik ordning ikke virker stigmatiserende, eller blir lagt opp slik at det oppleves som å måtte gå 10. klasse på nytt. Skolen er dessuten også avhengig av at lokalmiljøet og frivilligheten støtter opp om arbeidet med å ivareta de unge/elevene i denne kritiske aldersgruppen.

Se opplæringsløpet under ett

- Vi må dessuten tenke helhetlig når vi skal forebygge frafall. Overgangene mellom de ulike nivåer i barnehage og skoler er viktig milepæler og det er svært viktig at man forsikrer seg om at barna og elevene er forberedt på neste nivå.

Her kan du lese mer om hvilke tiltak regjeringen vil at fylkeskommunene skal gjennomføre.