Frontfagsrammen er hverken bunn eller topp
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Frontfagsrammen er hverken bunn eller topp

Ledere i oppvekst- og opplæringssektoren må sikres reallønnsvekst, og skal ha en lønn som er vesentlig høyere enn de man er satt til å lede. 

 

Av Stig Johannessen, forbundsleder

 

I dag legger YS Kommune frem krav i årets mellomoppgjør for KS. Frontfaget har blitt enige om en ramme, men den er verken bunn eller topp for våre medlemmer. Frontfagsmodellen kan ikke være til hinder for at det kan gjøres tilpasninger i lønnsstruktur og endringer i relative lønninger. I mellomoppgjøret er vårt budskap at ledere på alle nivåer skal ha en lønn som står i forhold til de de er satt til å lede, og som gjenspeiler krav til kompetanse, ansvar og myndighetsområde. Dette er svært viktig for å kunne rekruttere og beholde dyktige ledere.

 

Hoveddelen av våre medlemmer får sin lønn fastsatt ved de lokale forhandlingene som kommer etter at det sentrale mellomoppgjøret er ferdig forhandlet. Det er mange i vår sektor som forventer resultater, og vi regner med at det vil bli krevende forhandlinger både sentralt og etter hvert også lokalt. 

 

Våre lokale forhandlere er nøkkelen til et godt oppgjør lokalt. Den innsatsen lokale lønnsforhandlere legger ned for medlemmene er den viktigste dugnaden vi har i forbundet.

 

Skolelederforbundets målsetning er at skoleledere skal ha en konkurransedyktig lønn sammenlignet med dem de leder, men også sammenlignet med andre ledere på tilsvarende nivå i stat, kommune og fylkeskommune. Dette ligger fast. Vi jobber også for at ledere i KS-området skal være plassert i kapittel 3, slik at de kan ivaretas i lokale forhandlinger og dermed sikres en årlig lønnsutvikling.