- Frem et lønnskrav på egne vegne
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Frem et lønnskrav på egne vegne

- I forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger oppfordrer jeg alle medlemmer til å benytte dere av mulighetene dere har til å fremme lønnskrav på basis av egne resultater, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Lærerne får gjennom sentrale oppgjør en god lønnsutvikling. Flesteparten av Skolelederforbundets medlemmer har kun lokal forhandlingsmulighet, og derfor er det svært viktig at kommunene ser betydningen av å bidra til at lønnsutviklingen for skoleledere er god, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.  

- God lønnsutvikling, samt gode faglige og personlige utviklingsmuligheter vil være viktige bidrag til å beholde, utvikle og rekruttere ledere til den viktige oppgaven det er å være leder i skolen, sier forbundslederen.


  - Frem lønnskrav med basis i egne resultater

Skolelederforbundet oppfordrer samtidig sine medlemmer til å benytte dere av mulighetene dere har til å fremme lønnskrav med referanse til egne resultater og løsning av arbeidsoppgaver. Lønnskravskjema finnes på våre nettsider og sendes til din lokale forhandler.

-Det er krevende for våre forhandlere å fremme krav uten konkret informasjon som kan vektes opp mot arbeidsgivers ønske om å holde en lavest mulig ramme for disse gruppene. Jeg oppfordrer derfor at hver enkelt av dere til å benytte muligheten til å fremme realistiske krav. Dette vil gjøre forhandlerne bedre rustet til å forhandle lønn på dine vegne, sier forbundsleder Johannessen.  

- Vi kjenner lederhverdagen

- Vårt forbunds styrke er at vi har innsikt i hverdagen til de vi representerer. Derfor kan vi bidra til det som er formålet med de lokale forhandlingene i kap. 3 og 5, nemlig en god utvikling av lønns- og arbeidsvilkår som står i forhold til den oppgaven vi er satt til å løse, tilføyer han.  

NB: Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte lykke til med dette årets forhandlinger. Samtidig oppfordrer vi de som er nysgjerrige på forhandlerrollen til å vurdere å melde seg på kurs, og å etter hvert ta på seg rollen som forhandler. Organisasjonen er i vekst, med stadig flere medlemmer i flere og flere kommuner. Forhandlerrollen er et viktig tillitsverv og vi oppfordrer medlemmer til å vurdere om de ønsker å bidra gjennom et slikt verv.

Publisert: 16.05.2019