Fornøyde med trykk på tidlig innsats og skolelederkompetanse
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Fornøyde med trykk på tidlig innsats og skolelederkompetanse

Skolelederforbundet er fornøyd med at neste års statsbudsjett vektlegger tidlig innsats og viderefører satsingen på kompetanse for skoleledere. 

I statsbudsjettet for 2019 ser regjeringen ut til å prioritere tiltak rettet mot utsatte elevgrupper, blant annet gjennom å innføre gratis kjernetid i barnehagen og høyere lærertetthet. 

- Vi mener at målrettet, tidlig innsats er det eneste som kan forhindre frafall i opplæringsløpet. For å lykkes best mulig med dette trengs likevel mer enn kun flere lærere. For å følge opp regjeringens statsbudsjett må skoleeierne følge opp ved å ansette andre yrkesgrupper med sosial- og helsefaglig kompetanse i skolen, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Vi er fornøyd med at satsningen på kompetanse for skoleledere videreføres på et høyt nivå. Vi er også fornøyd med at yrkesfagene blir vektlagt sterkere. At bekjempelse av mobbing gis ytterligere ressurser er dessuten et viktig signal om at dette arbeidet vil være viktig for å bedre skolehverdagen for barn og unge.  

Her kan du lese Kunnskapsdepartementets oversikt over hvordan neste års statsbudsjett vil påvirke oppvekstsektoren.