Forhandlingsstart i kommuneoppgjøret
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forhandlingsåpning i lønnsforhandlingene i KS området er torsdag 11. april kl. 10. Deretter er det avtalt forhandlingsmøter torsdag 25. og fredag 26. april. Frist for å komme til enighet er 24.00 den 30. april, (natt til 1. mai). Hvis partene ikke blir enige går oppgjøret til riksmekleren.

I et mellomoppgjør forhandles det normalt bare om lønn. I år vil pensjon også være tema fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen av 3. mars 2018 om ny offentlig tjenestepensjon.

Skolelederforbundets krav i mellomoppgjøret er at det blir reell lønnsvekst for våre medlemmer. Vi er videre opptatt av at ledere skal tjene vesentlig mer enn de de er satt til å lede. Dette er viktig for å rekruttere og beholde dyktige ledere i oppvekstsektoren. Skolelederforbundets krav er derfor i dette mellomoppgjøret at KS fremhever betydning av skolelederne og at de har en lønn som står i forhold til det ansvar og de oppgaver de har på vegne av den enkelte kommune.

 

For våre medlemmer i kap. 3 og 5 skjer all lønnsvekst lokalt, basert på den normen som settes i mellomoppgjøret. For våre medlemmer i kap. 4 går vi inn for at tilgjengelige lønnsmidler legges ut sentralt som et generelt prosentvist tillegg til alle. Dersom det skal avsettes pott til lokale lønnsforhandlinger er størrelsen på potten avgjørende.

I forhandlingene er vi representert av YS kommune. Skolelederforbundet er med i forhandlingsutvalget.