Forhandlinger om SFS2213
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forhandlingene om SFS2213 er i gang. Forhandlingene skal være sluttført før 31.12.2019 og siste forhandlingsmøtet er avtalt til 9.12.2019. Dersom man ikke kommer til enighet bringes reforhandling av avtalen inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2020.

I årets forhandlinger har ikke Skolelederforbundet levert krav innledningsvis, men vi har forbeholdt oss retten til å fremme krav i løpet av forhandlingene. Skolelederforbundet er enig i KS sitt innledende krav om at overordnet del og forventningene til arbeidet i det profesjonelle fellesskapet betyr at vi må modernisere avtalen. Vi ønsker også mer tid og rom for pedagogisk ledelse, men mener dette betinger at det følger med ressurser. Skolelederforbundet er opptatt av sikringsbestemmelsen i avtalens pkt. 8. Skolelederforbundet fronter at vi står for et godt profesjonelt fellesskap som har mulighet til å jobbe sammen  - på skolen!