Forhandlingene om Hovedavtalen er ferdig
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hovedavtaleforhandlinger er sluttført

Forhandlingene om Hovedavtalen er ferdig. Etter plenumsmøte, partssamarbeid i arbeidsgrupper og kontakt mellom partene er det enighet om å prolongere Hovedavtalen for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

I protokoll mellom partene datert 30.11.2017 og 16.01.2018 er følgende punkter omtalt:
1. Arbeidskamp og pensjonsrettigheter m.m.
2. Kommunestruktur og regionreform
3. Tillitsvalgtordningen
4. Permisjonsbestemmelser, jf. HA del B, § 3-6
5. Oppfølging av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget
6. Felles forståelse og praktisering av Hovedavtalen
7. Undervisningspersonalet
8. Annet

Se protokollen.