Foreløpige anbefalinger om eksamen fremlagt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Foreløpige anbefalinger om eksamen fremlagt

I dag la arbeidsgruppa for eksamen frem foreløpige anbefalinger.  - Fint at trekkordningen foreslås fjernet, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Her kan du lese rapporten på Utdanningsdirektoratet sine sider

- Eksamensgruppa peker i sin rapport på nødvendigheten av modernisering og forbedring av eksamensordningene. Spesielt gjelder dette en tydeliggjøring av formålet som beskriver hva eksamen skal være etter fagfornyelsen, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Gruppen peker blant annet på betydningen av å forbedre urettferdige og metodisk problematiske sider ved eksamen. I anbefalingen viser gruppen til en rekke områder som er viktige for å forbedre dagens eksamensordning.

- Jeg vil trekke frem anbefalingen om å ta bort trekkordningen og anbefalingen om økt elevmedvirkning og variasjon i hvordan eksamen prøver elevens kompetanse. Nå er det opp til Kunnskapsdepartementet hvor langt de vil ta anbefalingene. Noen kan iverksettes administrativt, mens andre krever at det gjøres endringer i lov og forskrift. Disse vil komme i høst, sier Johannessen.

Publisert: 15.08.2019