Forbundsleder: - Vårt ønske er å belyse hva godt skoleeierskap er
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forbundsleder: - Vårt ønske er å belyse hva godt skoleeierskap er

Skolelederforbundet la i dag frem forskningsrapporten «Er skoleeiere profesjonelle skoleutviklere?» på Arendalsuka foran en fullsatt sal.

 

Undersøkelsen og rapporten er utført av Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis Oslo Met, og Kjell B. Hjertø, førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet.

Hovedkonklusjonen er at det er et godt tillitsforhold mellom skoleledere og skoleeierne, selv om det naturligvis er rom for forbedringer. 

 

- Gledelig med høy tillit

-  Med denne rapporten ønsker vi å belyse hva godt skoleeierskap er, samtidig som den tar temperaturen på hvordan situasjonen i den norske skolen er i dag. Det er gledelig å se at det er et relativt høyt tillitsnivå mellom skoleeiere og rektorer i dag. Samtidig må det understrekes at det å opprettholde et høyt tillitnivå krever kontinuerlig arbeid og søken etter forbedring. Det å finne balanse mellom dirkete og indirekte lederskap er alltid en utfordring og vi mener at denne rapporten kan bidra til en mer bevisst tilnærming fra skoleeierne, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets 1. nestleder og fagsjef skole i Askøy kommune, Anne-Merete Hellebø startet med å si at rapporten «ikke gir de store overraskelsen, og at det er gledelig. Samtidig gir den et godt kunnskapsgrunnlag for videre skolepolitiske diskusjoner». Videre sa Hellebø at skoleeiernes rolle er en «missing link» i skoledebatten, og at den bør diskuteres ytterligere.

Rektor ved Fjære ungdomsskole i Grimstad, Åge K. Krogelien ga uttrykk for at skoleeierne hadde blitt mye mer profesjonelle i løpet av hans tid i skolen og at han opplever at de arbeider tillitsbasert i Grimstad i dag.

- Nyttig kunnskapsgrunnlag

Avdelingsdirektør for INT Utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug, hadde spesielt bitt seg i merke at 44 prosent av rektorene er usikre på om samarbeidet med skoleeierne er utviklende. Dette er noe han mener det er verdt å se nærmere på.

Stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby, mente at denne rapporten gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for både nasjonale og lokale politikere. Hun understreket at det er viktig at det ikke blir lagt for mange føringer fra nasjonalt nivå, men at mye av skoleutviklingen må skje på lokalt nivå.

Gruppeleder for AP i Kristiansand, Mette Gundersen, mente at rapporten sine funn var som forventet. Hun mener at det ville vært interessant å se nærmere på lokalpolitikerne og deres rolle i skolepolitikken.

 Publisert onsdag 14.08.2019