Forbundsleder: - Skolebidragsindikatorene må brukes på en konstruktiv måte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forbundsleder: - Skolebidragsindikatorene må brukes på en konstruktiv måte

I dag publiserte Udir resultatene skolebidragsindikatorene. Undersøkelsen viser resultatene på skolene i Norge, og om hver enkelt skole leverer bedre eller dårlige resultater enn hva man kan forvente.

Forbundsleder Stig Johannessen ble i dag intervjuet på NRK P2s nyhetslunsj.

- Det er et økt trykk på skolelederne. Dette blir påvirket av hvilke ressurser kommunene setter av til skoleledelse og til laget rundt eleven og skolen. Det handler om et sunt og kompetent eierskap, sa Stig Johannessen til NRK.


Ingen grunn til svartmaling

Det at 4 av 5 skoler leverer på eller over landsgjennomsnittet viser at det foregår mye bra i norsk skole. Skolelederforbundet vil derfor understreke at det er viktig å ikke svartmale dagens situasjon i den norske skole.

-Skolebidragsindikatorene gir skolene og kommunene en mulighet til å analysere egen skole. For å identifisere årsakene til skolens resultater og hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig for å oppnå best mulige resultater på den enkelte skolen, eller i den enkelte kommunen. Brukt riktig kan skolebidragsindikatorene være et nyttig verktøy for å videreutvikle skolen, utdyper Stig Johannessen i etterkant av NRK-opptredenen.


Det finnes løsninger

Innenfor dagens rammer finnes det ordninger som kan løfte de skolene som får dårlige resultater. Blant annet DEKOMP-ordningen som ble innført i 2018.

-DEKOMP-ordningen kan fungere som støtte til de skolene som trenger det. Kompetanseutvikling og støtte vil være nyttige bidrag på de skolene som har særlige utfordringer, sier Johannessen.


Forholdet mellom kommune og skole

Undersøkelsen viser at forskjellene kommer til syne fra skole til skole, ikke kommune til kommune.

-Dette viser hvordan skoleledere, og praksisen på hver enkelt skole, har en avgjørende rolle i det å skape gode læringsmiljøer. Det er derfor vi understreker viktigheten av å gi skolelederen handlingsrom og ressurser, sier forbundslederen.

På Arendalsuka kommer Skolelederforbundet til å legge frem en forskningsrapport som ser på forholdet mellom skoleeiere og skoleledere, og hvilke forhold som utvikler et godt lederfelleskap.

- Rapporten sammen med skolebidragsindikatorene og annen data om resultater i skolen vil gi et grunnlag for å utvikle skolene, skolelederne og skoleeierrollen videre, sier Stig Johannessen.

​ 

​Publisert 23.05.2019