Fagfornyelsen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Fagfornyelsen

Skolelederforbundet er både med i en arbeidsgruppe om fagfornyelsen (representert ved politisk rådgiver Trygve-Beyer Olsen) og i referansegruppe (representert ved forbundsleder Stig Johannessen.) Trygve Beyer-Olsen er forbundets kontaktperson.

På Udirs nettsider gis det fortløpende informasjon om arbeidet med fagfornyelsen. Se her.