Er Utdanningsforbundet til for skolelederne?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Er Utdanningsforbundet til for skolelederne?

Fremfor å være sinte på Skolelederforbundet, burde UDF ta et oppgjør med sitt utydelige syn på ledelse.

 

Vårt fylkeslag i Oslo var nylig ute i mediene og advarte skoleeier mot å bygge ned støttestrukturene rundt rektorene. De etterlyste godt lederskap fra Utdanningsetaten. Siden fulgte UDF etter og sa seg enig i at skolelederne fortjente bedre oppfølging. Leder av lederrådet i UDF brukte så forholdene i Oslo til å fyre av en salve mot Skolelederforbundets lederpolitikk. Og en ting har han helt rett i. Skolelederforbundet har et annet syn på ledelse enn det UDF har. Skolelederforbundet jobber for å løfte frem skolelederne som landets viktigste ledere. Skolelederforbundet står på for å styrke lederprofesjonen i skolen og være en drivkraft for god skoleutvikling gjennom ledelse. I tillegg har Skolelederforbundet høye forventninger til skoleeier. Flerfoldige studier slår fast at gode skoleeiere utvikler og støtter sine skoleledere. Støtte fra nivået over er også viktig for at vi skal kunne lede arbeidet med skolens samfunnsoppdrag på en effektiv måte. I 2020 er det ingen tvil om dette: En profesjonell verdikjede som strekker seg fra skoleeier til rektor, via mellomlederne og helt ned til lærerne i klasserommet er avgjørende viktig for å skape en god skole.

 

Utdanningsforbundets egen lederplattform sier det meste hvor forbundet har hjertet sitt. «Ledere i barnehage og skole (...) er lærere i lederstillinger. Ledere og lærere har den samme kunnskapsbasen og det samme oppdraget» Det er riktig at ledere og lærere deler samme samfunnsoppdrag. Men med sine formuleringer ender UDF opp med å uthule lederbegrepet fremfor å styrke det. Lederen er ifølge UDF ikke overordnet, men sidestilt med læreren. I tillegg har lederne og lærerne samme kunnskap. Anerkjenner ikke UDF verdien av lederprofesjonen og skolelederkompetanse? Det er helt fair at UDF kjemper for lærerne. Men det er tydelig at de sliter kraftig med å samtidig være et forbund for ledere.

 

Skolelederne er en egen profesjon som har ansvaret for å lede hele det profesjonelle fellesskapet i skolen. Læreren er sentral i det profesjonelle fellesskapet. Samtidig består det av flere andre viktige yrkesgrupper. Ansatte med sosial- eller helsefaglig kompetanse, administrativt ansatte, renholdere og mange andre utgjør tilsammen et lag rundt eleven. Dette laget har i oppdrag å ivareta alle barn og unge på en helhetlig måte. Mener UDF at laget skal ledes av lærerprofesjonen? Det blir i våre øyne fullstendig feil. Skolen trenger en sterk lederprofesjon for å kunne gi et så godt elevtilbud som mulig. Lederrollen kan ikke omtales som en variant av lærerrollen. Skoleledere er satt til å løse svært komplekse oppgaver som krever en egen kompetanse, blant annet på kunnskapsledelse og organisasjonsutvikling. Skolelederforbundet har nettopp startet et samarbeid med et forskermiljø ved UiT som skal kartlegge lederprofesjonen i skolen. For oss er det viktig å bidra til en forskningsforankret utvikling av skolen og skoleledelsesfaget. Vårt syn er at skolene har forandret seg i takt med tiden. De er ikke lenger en samling enkeltpersonsforetak. Skolene har blitt ledede organisasjoner. Vi heier på at verden går fremover, også i skolen.

 

UDF nevner ofte at skolen trenger en tillitsreform. Vi tror ikke du finner en eneste skoleleder i UDF eller Skolelederforbundet som ikke mener at tillit i jobben er viktig for å lykkes. Ledere skal gi tillit til sine ansatte. Men tillit er ikke det samme som full individuell frihet for lærerne. Hvis ledelsen abdiserer vil skolen ikke lykkes med å skape høyt læringstrykk og et godt skolemiljø. Vår bekymring er at UDF egentlig ønsker lærerrådet tilbake. De har tidligere sagt at «ledere må lytte mer enn de leder».  Selvsagt skal en leder lytte, involvere og motivere sine ansatte. Men å være en god skoleleder handler også om å ta beslutninger. Krevende beslutninger som får stor betydning for barn og unges fremtid. Å skru klokka tilbake til en tid da skolen ble ledet gjennom konsensus, vil være et enormt tilbakeslag. Da setter vi elevenes læringsutbytte på spill gjennom pulverisering av ansvar og utvisking av ledelseslinjer. 

 

Hver gang UDF uttaler seg om skoleledelse, blir kontrasten til Skolelederforbundets forskningsbaserte syn på ledelse av skoler og barnehager enda tydeligere. Vi tolker vår medlemsvekst som en bekreftelse på følgende: Ledere har skjønt at det å gjøre lederrollen mer utydelig ikke styrker skolen. Stadig flere skoleledere sier seg derimot enige med Skolelederforbundet syn. Fremtiden ligger i å styrke og løfte frem en forskningsforankret lederprofesjon.