Enighet i kommuneoppgjøret - både i KS og Oslo
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

 

Årets lønnsoppgjør i KS området er i havn innen fristen! Rammen for lønnsoppgjøret er 2,8 %. Overheng (ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør)på 1,5 % og glidning (endringer som påvirker gjennomsnittslønnen) på 0,2 % er en del av regnestykket. - Vi er utifra det handlingsrom som var tilgjengelig fornøyd med oppgjøret, uttaler forbundsleder Stig Johannessen. Det er mange av våre krav som er svært vanskelig for vår forhandlingsmotpart å finne løsninger på selv om de ikke er direkte uenige i vårt fokus på at ledere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler vårt ansvar. I sluttdelen av forhandlingen ble vi enige med KS om at det i B rundskrivet som følger den nye HTA ut i kommunene skal komme en presisering rundt dette viktige temaet for oss.

Vedlegg til protokoll KS Kommune.

I Oslo kom en også i havn med en avtale, litt på overtid. I Oslo er rammen 2,8%. I Oslo området hadde vi gode prosesser som har bragt oss frem til akseptable løsninger. - Vi ser at betydningen av å være med hele veien som følge av den tidligere avgjørelsen i arbeidsrettsaken gir oss en mye bedre mulighet til å få frem våre fanesaker uttaler forbundsleder Stig Johannessen. Vi nådde ikke helt frem, men vi ser utvikling som vi er er fornøyd med!

For våre medlemmer i det statlige tariffområdet ble det brudd natt til søndag og der startet meklingen 2 mai med meklingsfrist 23.mai innen kl 2359.

Vedlegg protokoll Oslo Kommune.