Enighet i årets tariffoppgjør i kommune-Norge
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Enighet i årets tariffoppgjør i kommune-Norge

Klokka 02.00 i natt ble YS-Kommune og KS enige i årets tariffoppgjør.
 
- Vi har fått et akseptabelt resultat som er på linje med frontfaget. Det har vært et krevende oppgjør, men sett på bakgrunn av den situasjonen vi står i er vi fornøyd med resultatet. Skolelederforbundets medlemmer har vært seg sitt samfunnsoppdrag bevisst, og har tatt sitt lederansvar på alvor det siste halvåret med pandemien. Det vet vi at dere vil fortsette med. I forhandlingene har vi løftet fram ledernes betydning i oppvekstsektoren, sier forbundsleder Stig Johannessen.
 
Den økonomiske rammen for årets oppgjør er på 1,7 prosent. Våre ledermedlemmer i HTA kapittel 4 får et lønnstillegg på 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 31.08.2020, med virkningsdato 01.9.2020. Det ble ikke satt av midler til lokale forhandlinger i kapittel 4 i høst. Det legges til grunn at lønnsutviklingen for ledere i HTA kapittel 3 og arbeidstakere i kapittel 5 må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kapittel 4.
 
Nå starter tariffkonferansene og de lokale lønnsforhandlingene i kommunene og fylkeskommunene i kapittel 3 og 5.
- Skolelederforbundet har dyktige lønnsforhandlere som kjenner hverdagen til medlemmene. Vi ønsker medlemmer og lønnsforhandlere lykke til med kommende lokale forhandlinger, sier forbundsleder Johannessen og forhandlingsleder Hilde Driscoll.
 
Det er brudd i forhandlingene i Stat og Oslo.