Elevundersøkelsen viser nedgang i mobbing
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Elevundersøkelsen viser nedgang i mobbing

De første nasjonale resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 er klare. NTNU Samfunnsforskning har sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro. - Tallene viser at tiltak nytter, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

 

6,1 prosent av elevene svarer at de i en eller annen kombinasjon blir mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra 2017. 6,1 prosent tilsvarer 27 300 av elevene som besvarte elevundersøkelsen i 2018.

- Analysen av mobbetallene og arbeidsro i elevundersøkelsen viser en liten nedgang i antall elever som utsettes for mobbing. En liten nedgang viser at det er mulig å jobbe aktivt med tiltak som gjør skolemiljøet trygt for alle. Elvenes oppfattelse av arbeidsro  er på samme nivå som i de to forrige undersøkelse, uttaler forbundsleder Stig Johannessen. 

Her er de foreløpige resultatene fra undersøkelsen: 

Mobbet av elever på skolen

 • 4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 66,5 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,9 prosent opplevde fysisk mobbing. 
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 37,1 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 16,1 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. trinn.

Mobbet digitalt

 • 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 69,3 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet. 42,3 prosent svarer at de ble holdt utenfor og baksnakket. 37,5 prosent at noen spredte ting på nettet som såret dem.
 • Rundt 48,5 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

 

- Digital mobbing er den oppgitte årsaken som er mest krevende å få kontroll på, fordi så mye skjer utenfor skoletiden. Her handler det om å bygge et samarbeid mellom skole og foresatte for å sikre at vi skaper en digital kultur blant barn og unge som fremmer gode verdier, sier forbundsleder Johannessen.

Mobbet av voksne på skolen

 • 1,6 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 56,6 prosent at den voksne sa sårende ord. 44,8 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. 23,7 prosent svarer at den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast.
 • På ungdomstrinnet er det flere gutter enn jenter som svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen.
 • 25,6 prosent av elevene som blir mobbet av voksne på skolen, blir også mobbet av medelever.

 

- Vi ser med bekymring på at det er en andel elever som både tilkjennegir at de er mobbet av voksne og medelever. Dette må vi gi enda mer oppmerksomhet, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer rundt 35 prosent at de også blir mobbet selv.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • Andelen som oppgir at de mobber men øker i ungdomstrinnet og holder seg relativt stabil ut videregående.
 • 0,5 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

 Arbeidsro

 • 63 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er omtrent uendret fra de to foregående årene.