Disse kan tas ut i en skolelederstreik
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Disse kan tas ut i en skolelederstreik

Meklingsfristen i mellomoppgjøret nærmer seg og Skolelederforbundet har sin konfliktberedskap klar.

Dersom det ikke blir enighet i meklingene i årets kommuneoppgjør i KS-området tar YS ut 378 medlemmer i streik. Dette innbefatter 5 Skolelederforbundet-medlemmer som er mellomledere ved en videregående skole i Viken fylkeskommune.

Dersom det ikke blir enighet i oppgjøret i Oslo kommune, tar YS ut 53 medlemmer i streik. Dette innbefatter 4 Skolelederforbundet-medlemmer, fordelt på to forskjellige skoler, hvorav to er rektorer og to er mellomledere.

Dette er de som tas ut i en eventuell fase 1. Vi har også medlemmer klare for en opptrapping av streiken til fase 2, dersom det skulle bli nødvendig.