Dette er Skolelederforbundets kurstilbud
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Dette er Skolelederforbundets kurstilbud

Som medlem hos oss tilbys du blant annet opplæring i lov- og avtaleverk, kommunikasjon for ledere og styringsrett.


Trinn 1: Grunnopplæring

Vi introduserer deltakerne for hva Skolelederforbundet og YS står for, informasjonsarbeid, medlemsfordeler, retorikk, litt om avtaleverket og praktiske råd om å drive lokallag.

Trinn 2: Kurs for tillitsvalgte og lokale forhandlere

a. Kurs om tillitsvalgtrollen. Kurset tar for seg rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket med teori og praktiske øvelser.

b. Forhandlingskurs. Her kommer vi inn på forhandlingsordningen ved lokale lønnsforhandlinger, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger.

Trinn 3: Videregående kurs 

Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, pensjonsspørsmål og skolejuss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver i et arbeidsliv som stadig får endrete rammebetingelser.

Trinn 4: Temakurs 

Lederfaglige kurs: Rektors rett og plikt til å styre. 9a-3. Retorikk. Medietrening. Omdømmekurs. Konfliktløsende dialog. Fra lederutvikling til organisasjonsutvikling.

Tariffkurs: Tariffkonferanser. Tillitsvalgtrollen. Omorganisering. Aktuelle temaer.
 

Trinn 4-kursene kan bestilles av lokal- og fylkeslag, og av andre interesserte.

For å delta på trinn 3, må deltakerne først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2. Kursene annonseres på vår hjemmeside og i bladet Skolelederen. Trinn 1 og 2 og kurset Rektors rett og plikt til å styre arrangeres på Gardermoen hvert år. Trinn 3 arrangeres i Antibes i Frankrike ca annet hvert år.


Våre temakurs

Disse kursene holdes ute på bestilling ute lokalt av en eller flere av sekretariatets ansatte. Som nytt medlem kan du kontakte ditt fylkeslag eller melde din interesse direkte til kursholderne få vite om et av disse kursene arrangeres nær deg.


Rektors rett og plikt til å styre


Kontakt advokat Bjørn Eriksen på
be@skolelederforbundet.no

Om Opplæringsloven § 9a-3


Kontakt advokat Bjørn Eriksen på 
be@skolelederforbundet.no

Omorganisering og rektors stillingsvern

Kontakt advokat Bjørn Eriksen på
be@skolelederforbundet.no


Håndtering av vanskelige elevsaker


Kontakt forhandlingsleder Hilde Driscoll på
hilde.driscoll@skolelederforbundet.no
 

Retorikk for skoleledere


Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen på modolf.moen@skolelederforbundet.no

Medietrening for skoleledere

Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen på modolf.moen@skolelederforbundet.no

Omdømmebygging for skoler

Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen på modolf.moen@skolelederforbundet.no

Konfliktløsende dialog


Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen på modolf.moen@skolelederforbundet.no

Effektiv tidsbruk for ledere


Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen
på modolf.moen@skolelederforbundet.no


Fra lederutvikling til organisasjonsutvikling

Kontakt politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen på tbo@skolelederforbundet.noFor generelle spørsmål omkring kursene våre, kontakt spesialrådgiver Roar Vea på roar.vea@skolelederforbundet.no