Brudd i hovedtariffoppgjøret i Oslo
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Brudd i hovedtariffoppgjøret i Oslo

Hovedtariffoppgjøret i Oslo hadde forhandlingsfrist 15. september, men endte i brudd i om lag fire timer på overtid. Det forelå et økonomisk tilbud innenfor rammen av frontfagsoppgjøret på 1,7 prosent. Flertallet av fagforeningene holdt fast ved kravet om tariffestet pensjonsavtale, hvilket Oslo kommune ikke kunne akseptere. Oppgjøret går nå til mekling med frist 15. oktober.