Barneombudets ekspertgruppe om en trygger digital hverdag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Barneombudets ekspertgruppe om en trygger digital hverdag

Mandag 17. juni ble rapporten Ungdom om digitale medier lansert. Rapporten består av rekke anbefalinger, fra barneombudets ekspertgruppe, for hva myndigheter og andre aktører bør gjøre for at ungdommer skal bli tryggere på nett.

Ekspertutvalget består av ungdommer mellom 13 og 17 år. Kort oppsummert så har Barneombudet spesielt merket seg disse anbefalingene:

 -Voksne må få økt kunnskap

-Barn og ungdom må lære å opptre ansvarlig på nett

-Myndighetene må gi bedre informasjon om regelverket

-Ungdom må få hjelp når de trenger det

-Snakk mer om skadelig innhold

Rapporten kan leses i sin helhet her.Mandag 17. juni ble rapporten Ungdom om digitale medier lansert. Rapporten består av rekke anbefalinger fra barneombudets ekspertgruppe på hva myndigheter og andre aktører bør gjøre for at ungdommer skal bli tryggere på nett.

Ekspertutvalget består av ungdommer mellom 13 og 17 år. Kort oppsummert så har Barneombudet spesielt merket seg disse anbefalingene:

 -Voksne må få økt kunnskap

-Barn og ungdom må lære å opptre ansvarlig på nett

-Myndighetene må gi bedre informasjon om regelverket

-Ungdom må få hjelp når de trenger det

-Snakk mer om skadelig innhold

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Mandag 17. juni ble rapporten Ungdom om digitale medier lansert. Rapporten består av rekke anbefalinger fra barneombudets ekspertgruppe på hva myndigheter og andre aktører bør gjøre for at ungdommer skal bli tryggere på nett.

Ekspertutvalget består av ungdommer mellom 13 og 17 år. Kort oppsummert så har Barneombudet spesielt merket seg disse anbefalingene:

 -Voksne må få økt kunnskap

-Barn og ungdom må lære å opptre ansvarlig på nett

-Myndighetene må gi bedre informasjon om regelverket

-Ungdom må få hjelp når de trenger det

-Snakk mer om skadelig innhold

Rapporten kan leses i sin helhet her.