Arrangement på Arendalsuka - Er skoleeiere profesjonelle skoleutviklere?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Arrangement på Arendalsuka - Er skoleeiere profesjonelle skoleutviklere?

Skolelederforbundet arrangerer en paneldebatt om skoleeierrollen onsdag 14.08 klokken 0830 på Arendalsuka.

I denne paneldebatten presenteres hovedfunn fra Skolelederforbundets undersøkelse som belyser rektorers vurdering av utviklingsstøtte fra sine skoleeiere. Analysene gir flere konkrete tilsvar til hvordan skoleeiere kan bedre rammene for god skoleledelse gjennom tillitsskapende ledelse og kunnskapsbasert skoleeierskap. 

Deltakerne vil være:

-Stig Johannessen, forbundsleder, Skolelederforbundet 

-Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis, Oslo Met

-Kjell B. Hjertø, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet 

-Guri Melby, stortingsrepresentant, Venstre

-Mette Gundersen, lokalpolitiker, gruppeleder, Arbeiderpartiet i Kristiansand 

-Erling L. Barlindhaug, avdelingsdirektør, KS

-Anne Margrethe Lund, kommunalsjef for oppvekst, Gjøvik kommune

-Åse K. Krogelien, rektor, Fjære ungdomsskole

-Aslak Bonde, moderator


Arrangementet vil bli streamet. 

 

Kontaktperson for arrangementet er Trygve Beyer-Olsen, politisk rådgiver, Skolelederforbundet, tbo@skolelederforbundet.no. 

Publisert 04.07.19