Arbeidstidsavtalen forlenget i to år
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forhandlingene om SFS 2213 er avsluttet. Årets forhandlinger ble avsluttet med å prolongere avtalen ytterligere for to år.


Skolelederforbundet er som part i denne avtalen opptatt av at sikringsbestemmelsene ikke forringes. Tid til ledelse er under press ved at flere og flere oppgaver legges inn i denne ressursen. Det er derfor viktig å sikre at vi fortsatt har dette minimumsnivået nedfelt.


Lederes arbeidsbetingelser dekkes for noen ledergrupper av denne avtalen men for hoveddelen av våre medlemmer er de sikret gjennom Hovedtariffavtalen og AML.


Skolelederforbundet ønsker at SFS2213 kan moderniseres og forenkles men denne gangen stod partene for langt unna hverandre til at det var mulig å finne frem til en enighet.  Skolelederforbundet  arbeider for et godt profesjonelt fellesskap som har mulighet til å jobbe sammen til det beste for elevene  - på skolen!